Pri zameraní vonkajších žalúzií hrajú úlohu milimetre. Radšej ho zverte skúseným montážnikom

Zatiaľ, čo pri zameriavaní vnútorných žalúzií alebo roliet stačí premerať šírku, výšku a hĺbku okna, pri vonkajších žalúziách je zameranie zložitejšie. Každá nepresnosť navyše môže byť fatálna. Prečítajte si, čo všetko obnáša zameranie okenného otvoru pre vonkajšie žalúzie a prečo to radšej neskúšať svojpomocne.

Pri vonkajších žalúzií musíte okrem šírky a výšky stavebného otvoru brať do úvahy aj vzdialenosť žalúzie od okna. Okrem toho je dôležitá príprava a zameranie priestoru pre krycí box a miesta, kadiaľ povedie prívod na ovládanie.

Zameranie sa potom líši podľa toho, či chcete predokenné žalúzie namontovať:

● na rám okna, ● na fasádu ● alebo pod fasádu.

Pri zameriavaní žalúzií je kľúčový spôsob montáže

1. Podomietková montáž (tj. pod fasádu) sa zameriava v dvoch etapách. Prvýkrát vo chvíli, keď sú na stavbe osadené okná, ale dom ešte nie je zateplený. Zamerajú sa podomietkové boxy a púzdra alebo sendvičové dosky pre vodiace profily žalúzií. Na dokončenej fasáde sa potom ešte zameria otvor pre samotné žalúzie. 2. Priznaná montáž (tj.na rám okna) zahŕňa zameranie okenného otvoru pre žalúzie a priestoru na krycí box. Dôležitá je tu nielen šírka a výška otvoru a vzdialenosť žalúzie od okna, ale aj dostatočný priestor na ráme okna a spôsob ovládania žalúzií. 3. Fasádne montáž (tj. montáž na fasádu) vyžaduje zameranie polohy kotviacich bodov, šírky boxu a otvoru pre žalúzie. Tiež sa zameria vzdialenosť žalúzií od okna, na ktorej závisí spôsob kotvenia. „Pri zameriavaní žalúzií pri montáži pod fasádu je náročnejšia komunikácia a zladenie s remeselníkmi. Osadenie žalúzie totiž nadväzuje na zateplenie, osadenie okien i rozvody elektriny. Šikovný montážnik ale všetko technicky postráži a vykomunikuje za vás.“ Lukáš Musil, obchodný manažér

Montážnik pri zameriavaní exteriérových žalúzií ďalej musí vedieť

● či je ostenie úplne rovné, ● vzdialenosť osi žalúzií od rámu okna, ● kam a akým spôsobom sa budú žalúzie kotviť, ● kadiaľ povedie kabeláž, ● polohu priechodu a tým pádom prevodovky, ● či chce zákazník sieť proti hmyzu, ● a či žalúzii nič neprekáža v pohybe.

Pri každej stavbe je dobré myslieť na vonkajšie žalúzie už v projekte, aby správne pasovali a stavba sa na osadenie pripravila. Pravidlom je to zatiaľ u väčších zákaziek ako je Vila Park Tabuľový vrch v Olomouci.


Už 3mm rozdiel v šírke môže mať fatálne dôsledky

Šírka a výška stavebného otvoru pre vonkajšie žalúzie sa zameriava na troch bodoch (hore, dole a uprostred), vďaka tomu potom hotová žalúzia presne pasuje. Tolerancia je maximálne ± 2 mm, pri väčšej odchýlke žalúzie nebude správne fungovať, nerovnosť ostenia navyše spoznáte aj okom.

„Či už je žalúzia zle zameraná, alebo sa ostenie zužuje či rozširuje, väčší rozdiel ako niekoľko milimetrov býva veľký problém. V takýchto prípadoch už žalúzia nefunguje správne, nevyzerá dobre a s montážnikmi radšej riešime iný druh inštalácie, prípadne navrhujeme úpravy ostenia. Pri drobnej nerovnosti žalúziu podľa situácie vyrobíme podľa stredného alebo najužšieho nameraného rozmeru, zákazník ale musí počítať s tým, že nerovnosť bude poznať aj okom,“ vysvetľuje Lukáš Musil a opakovane zdôrazňuje význam presnosti merania.

„Ak má niekto zle nameranú roletu, tak je možné ju jednoducho skrátiť v dielni, ale pri vonkajších žalúziách už rozmery neupravíte. Akákoľvek úprava rozmerov sa rieši vyrobením nových lamiel žalúzie. Každé miesto preto musí byť starostlivo zamerané.“ Lukáš Musil, obchodný manažér

Zameranie ovplyvňuje aj spôsob ovládania

Spôsob ovládania má na zameranie zásadný vplyv, preto je dôležité si ho stanoviť hneď na začiatku. Od spôsobu ovládania sa potom odvíja typ motora, typ elektroinštalácie a typ príslušenstva.

Napríklad pri žalúzii ovládanej kľukou sa musí zamerať poloha prevodovky voči oknu a jej priestup do interiéru tak, aby vôbec bolo možné kľučku v interiéri osadiť. Montážnik počas obhliadky zistí, či sa všetko do priestoru okna vojde a ak sa nedá vykonať priechod kľučky do interiéru, navrhuje iné (napríklad motorové) ovládanie.

Ak ste sa rozhodli pre žalúzie s elektromotormi, potom počítajte s priestorom na elektroinštaláciu. Káble sa najčastejšie vyvádzajú z interiéru vyvŕtaným otvorom a napájajú k ovládaciemu vypínaču alebo k systému inteligentnej domácnosti. Okrem iného je preto dôležité zabezpečiť, aby káble boli dostatočne dlhé.

Aké sú najčastejšie chyby pri zameriavaní žalúzií

Pri premeraní okenného otvoru pre vonkajšie žalúzie sa dá urobiť veľa chýb. „Ak nás osloví koncový zákazník s rozmermi, ktoré si sám nameral, alebo pošle výpis zo stavebnej dokumentácie, potom ho odkážeme na partnerskú montážnu firmu. Tá mu žalúzie zameria a odporučí vhodný vodiaci profil, ktorého rozmer a výber je pre správny chod žalúzií kľúčový,“ vysvetľuje Lukáš Musil.

Montážnici poznajú presné postupy zamerania žalúzií a vďaka praxi dokážu predvídať prípadné komplikácie.

Pokiaľ už dôjde k chybe v meraní, potom ide zvyčajne o

● zanedbanie medzery (aspoň 2 cm) medzi parapetom a spodným profilom žalúzie, ● podcenenie podrozmerného alebo nadrozmerného okna, na ktoré nie je možné žalúzie osadiť ● alebo kotvenie do prvku, ktorý nie je nosný (zateplenie, preklad).

Pri zameriavaní vonkajších žalúzií záleží na každom detaile – stačí drobná chyba a žalúzie nemusia správne fungovať, prípadne nepôjdu vôbec nainštalovať. Do zameriavania vonkajšieho tienenia sa preto nepúšťajte svojpomocne. Najmite si odbornú montážnu firmu, ktorá je na zameriavanie aj inštaláciu žalúzií vyškolená.

Vyberať môžete napríklad z našich partnerov, ktorých zaškoľujeme priamo u nás v NEVE.

Autor: Jan Gajdoš

Jan Gajdoš pracuje ako produktový manažér. Študoval pozemnné staviteľstvo na Strednej odbornej škole v Prostejove a znalosti z tohto odboru využíva ku svojej práci dodnes. V NEVE pôsobí od roku 2006 a má na starosti zavádzanie výrobných technológií a rozvoj súčasnej palety produktov.