Montáž vonkajších žalúzií krok za krokom: čo všetko obnáša?

Montáž vonkajších žalúzií je oveľa zložitejšia ako montáž vnútorných žalúzií a preto odporúčame, aby ste si  vždy objednali  montážnu firmu. Aby ste ale mali celkovú predstavu o tom, čo všetko montáž obnáša a čo vás po objednaní žalúzií čaká. V tomto článku vám popíšeme najdôležitejšie kroky.

Postup závisí od spôsobu montáže

Vonkajšie žalúzie možno inštalovaťdo boxu pod fasádu (podomietková montáž),pod krycí plech (priznaná montáž),alebo spredu na fasádu.Technicky aj časovo najnáročnejšia je montáž pod fasádu, ktorú ale zároveň odporúčame. Box na žalúzie aj kotevné prvky sú potom totiž elegantne skryté pod omietkou. Má to ale háčik: žalúzie pod fasádu zvyčajne nie je možné namontovať dodatočne. Pokiaľ máte už hotový dom, čaká vás inštalácia pod krycí plech alebo pred fasádu.

Montáž žalúzií pod fasádu (podomietková montáž)

Vonkajšie žalúzie riešte ideálne už v projekte, nech s nimi projektant počíta a prispôsobí im priestor nad oknami i vedenie elektroinštalácie. Pri podomietkovej montáži sa totiž do fasády nad oknom umiestni box (napríklad náš ISO-Kastl), do ktorého potom žalúzie zachádzajú. Práve nedostatok priestoru vo fasáde nad oknom je dôvodom, prečo podomietkovú montáž zvyčajne nedá robiť dodatočne.„V prípade nášho ISO-Kastl odporúčame 2 cm na zateplenie čelnej strany krytu, 1,5 cm je hrúbka prednej steny krytu, 13 cm potrebujete na žalúziu a ďalších 1,5 cm je hrúbka zadnej steny krytu. V súčte sme tak na 18 cm, „dopĺňa Lukáš Musil, manažér predaja NEVA.Samotná podomietková montáž potom prebieha v štyroch krokoch.V prvej fáze (kedy máte hrubú stavbu, bez fasády a s osadenými oknami) montážna firma zameria prípravu pre žalúzie a preverí ďalšie stavebné detaily (napojenie na rám okna, rovnosť ostenia a prekladu alebo zateplenie prekladu). Na tomto základe objedná box a puzdrá pre vodiace lišty alebo sendvičové dosky.V druhej fáze firma nad okenný otvor namontuje podomietkový box a ukotví púzdra alebo sendvičové dosky pre zapustené vodiace profily. Táto montáž musí byť precízna, napríklad box musí montážnik vyrovnať do roviny, púzdra pre vodiace profily sa nesmú zbiehať, roztvárať alebo byť vyosené. Stavebná firma následne dom zateplí a finalizuje fasádu.V tretej fáze keď už máte hotovú fasádu, príde montážna firma na finálne zameranie. Tento krok je kritický, pretože vonkajšie žalúzie musia byť zamerané úplne presne. Skúsení montážnici napríklad vedia, že žalúzie musí končiť minimálne 2 cm nad parapetom, pretože sa časom prevesí a nesmie v zime primŕzať k parapete. Tolerancia zameranie je pritom veľmi nízka, v prípade šírky žalúzie sú to len 2 mm.V poslednej štvrtej fáze montážnici žalúzie nainštalujú do pripraveného boxu a ukotvia vodiace profily do púzdier. Ďalej pripoja motor k vopred pripravenej kabeláži a skontrolujú koncové polohy žalúzií. Nakoniec skontrolujú chod žalúzie a naprogramujú diaľkové ovládače.V NEVE na podomietkovú montáž ponúkame tiež samonosný systém STF2, kedy sú žalúzie s boxom aj puzdrami pre vodiace profily spojené do jedného dielu. V takom prípade je inštalácia rýchlejšia – žalúzie sa len zamerajú, nainštaluje sa rám na okná a až potom urobíte komplet fasádu.Ďalším variantom je náš samonosný systém STL, ktorý nemá box, za predpokladu, že máte na stavbe pripravený vlastný box. Tento systém má priznané vodiace profily a je obľúbený predovšetkým vo Švajčiarsku a v ďalších nemecky hovoriacich krajinách.

Montáž žalúzií na rám okna pod krycí plech (priznaná montáž)

Takzvaná priznaná montáž vonkajších žalúzií pod krycí plech je vhodná v prípade, keď už máte hotovú stavbu.Žalúzie v tomto prípade nezachádzajú do podomietkovej schránky, ale pod pohľadový krycí plech. Tento plech sa inštaluje do okenného otvoru a pripevňuje na držiaky kotvené na rám okna alebo do podhľadu. Tým, že je krycí plech vnútri okenného otvoru, vám bohužiaľ mierne zasiahne do výhľadu a zníži svetlú výšku okna.Podobne ako u boxu podomietkovej montáže, krycí plech tiež musí byť najmenej 13 cm hlboký. Zvyčajne sa inštaluje tak, aby lícoval s fasádou. Niekedy ale okenný otvor nie je dosť hlboký a plech potom pred fasádu mierne vystupuje.Výhodou priznanej montáže je rýchlosť, všetko sa zvládne v dvoch krokoch.V prvom kroku montážnik zameria stavebný otvor, skontroluje jeho rovnnosť a dohovorí sa s vami, ako chcete viesť vodiace profily. Tie možno inštalovať na rám okna pomocou držiakov alebo do ostenia. U ostenia býva problém, ak je krivé, u rámov nastávajú komplikácie, ak sú príliš zateplené a nie je tu dosť priestoru pre držiaky. Niekedy sa preto stáva, že žalúzie týmto spôsobom vôbec nedá inštalovať. V druhom kroku montážnik rozmeria a ukotví držiaky horného profilu, osadí krycí plech a ten prichytí k držiakom. Následne osadí žalúziu do držiakov, namontuje vodiace profily a vykoná zapojenie motora a kontrolu žalúzie, vrátane kontroly koncových polôh. V prípade ovládania kľukou ešte prevŕta v ráme okna priechod kľuky. Pre tento typ montáže máme v NEVE ešte samonosný systém STF1 – teda žalúzie, vodiace profily aj krycí plech sú v jednom diele. Žalúzie je tak možné nainštalovať na okno a následne osadiť ako celok, čo využijete napríklad v prípade, kedy dom rekonštruujete a meníte okná.

Montáž žalúzií spredu na fasádu

Ak si nechcete znižovať svetlú výšku okna alebo nechcete (prípadne nemôžete) toľko zasahovať do rámu okna, je tu ešte jedna možnosť – inštalácia vonkajších žalúzií pred okenný otvor, teda spredu na fasádu. Žalúzie potom z fasády viditeľne vystupujú.Vonkajšie žalúzie pri tomto spôsobe inštalácie zachádzajú do pripraveného boxu, ktorý je nad okenným otvorom. Nosné držiaky alebo vodiace profily sa kotvia spredu na fasádu.Nevýhodou a rizikom tejto montáže je práve kotvenie. Vzhľadom k hmotnosti žalúzie ju musíte kotviť vždy do muriva alebo aspoň nosných dielov pripevnených k murivu. V prípade hrubej vrstvy izolácie sa používajú kotvy pre prerušenie tepelného mostu.Samotná montáž potom prebehne v dvoch krokoch.V prvom kroku montážnik zameria okno a nájde optimálny spôsob kotvenia. V druhom kroku namontuje držiaky, osadí vodiace profily, nasadí krycí plech a pripevní žalúzie. Váhu žalúzie v tomto prípade nesú vodiace profily. V NEVE sme pre montáž pred fasádu vytvorili vlastný fasádny systém, kedy žalúzie dodávame ako celok s okrúhlym alebo hranatým boxom.

Akokoľvek šikovný kutil by možno zvládol vonkajšie žalúzie nainštalovať sám, montáž svojpomocne neodporúčame. Zbytočne tým riskujete, strácate záruku a zo skúsenosti navyše vieme, že najviac reklamácií vonkajších žalúzií spôsobuje práve neodborná montáž.Radšej si preto vyberte zo zoznamu našich partnerov a objednajte si vonkajšie žalúzie vrátane profesionálnej montáže.

AUTOR: Miloslav MatoušekMiloslav Matoušek pracuje v Neve ako marketingový manažér od roku 2018. Študoval na ČVUT v Prahe a po štúdiu sa začal venovať marketingu. Pracovné skúsenosti získal vo firmách HANÁK NÁBYTOK a Student Agency. Zameriava sa na rozvoj značky a nastavuje dlhodobé marketingové a obchodné ciele névy.